Atpakaļ

Apmācība

Ikvienam suņa īpašniekam ir dabiska vēlēšanās ne tikai saprast savu suni, bet panākt arī, lai četrkājainais draugs saprot viņu. Tāpat kā pasaulē nav divu pilnīgi vienādu cilvēku, nav arī pilnīgi vienādu suņu.

Skolā iet(i) man gribas!

Ikvienam suņa īpašniekam ir dabiska vēlēšanās ne tikai saprast savu suni, bet panākt arī, lai četrkājainais draugs saprot viņu. Tāpat kā pasaulē nav divu pilnīgi vienādu cilvēku, nav arī pilnīgi vienādu suņu. Un, tā kā cilvēks uz mūsu planētas ir vienīgais ar augstu saprātu un loģiskas domāšanas spējām apveltītais radījums, tad viņš ir arī tas, kam jāmeklē iespējas saprast tās būtnes, ar kurām kopā viņš šo zaļo Zemi apdzīvo. Neviens, kam jelkad bijusi ciešāka saskarsme ar suni, nenoliegs, ka suns ir izcili saprātīgs dzīvnieks. Par to nav jābrīnās, jo kopš suņa domesticēšanas, tas ir, kopš suns no savvaļas vilka vai šakāļa pārvērsts par mājdzīvnieku, aizritējuši gadu tūkstoši. Cilvēks ir daudz darījis, lai šo savu uzticīgo līdzgaitnieku, sargu un palīgu padarītu maksimāli noderīgu un apmācītu dažādos "amatos". Šīs mācības iegūlušas suņu paaudžu atmiņā.

Tomēr suņaudzētāju vidū vēl joprojām ir cilvēki, kas nezināšanas vai izzināt negribēšanas dēļ vērtē suņa gudrību vai nu pēc dižciltīgiem ciltsrakstiem, vai sava personiskā priekšstata. Un tā rodas nostāsti par supergudrajiem suņiem, kuriem tiek piedēvēta spēja loģiski, bezmaz vai apcerīgi risināt problēmas, apsvērt un paredzēt sava saimnieka vēlēšanās, nodomus, vārdus vai arī, gluži otrādi, ar apbrīnojamu viltību rafinēti noslēpt pašam savus "grēka darbus", apmānīt saimnieku, izšķirīgi rīkoties kritiskās situācijās. Lai atceramies vien visuzinošo, visuvaroši kinozvaigzni Lesiju (Lesijas lomas atveidotājs Pals prata izpildīt vairāk kā 100 komandas - portāla redakcija). Taču šādus apgalvojumus vienmēr gadījies dzirdēt vienīgi no cilvēka, nekad - no suņa...

Mūs dziļi aizkustina suņa pieķērība un uzticība, taču nemānīsim paši sevi, apgalvojot, ka tā ir "dvēseliska" īpašība. Tas ir no senčiem - savvaļas bara dzīvniekiem - saglabājies instinkts, ka, barā dzīvojot, vājākais dziļā paļāvībā pieķeras stiprākajam, uzticas tam, jo vienīgi tā iespējams izdzīvot. Tā radies šis (lūdzu, man piedot!) "dzīvnieku" bars - cilvēks un suns. Mēs savam sunim pieķeramies emocionāli - "ar sirdi", viņš mums - instinkta vadīts un ar ožu. Sava saimnieka un vispār - sava "bara" piederīgo cilvēku smaku suns atšķirs starp simtiem citu un konstatēt to pārējo smaku vidū sunim vienmēr nozīmē tīkamu, laimīgu pārdzīvojumu. Zināmu pieķērību cilvēkam izrāda arī citi (pat savvaļas dzīvnieki), ko viņš barojis un izaudzējis, tomēr neviens nepieķeras tik ļoti kā suns.

Tādēļ šī bezgalīgā pieķērība jāizmanto, lai izveidotu ar suni stabilu, paliekamu kontaktu. Mēdz būt tā sauktie "viena cilvēka" suņi, kas atzīst tikai vienu saimnieku, klausa vienīgi viņam, taču vairums mūsu mājas suņu vairāk vai mazāk pieķeras visiem attiecīgās ģimenes locekļiem, tā paplašinot savu "baru". Par savu visīstāko saimnieku suns, zināms, izvēlēsies to, kas visvairāk uzturas ar viņu kopā, baro viņu, prot ne tikai pavēlēt, bet arī tīri "suniski" paplosīties. Zināmā mērā par rotaļu var pārvērst arī suņa apmācību, bet - tikai zināmā mērā, jo apmācībā katrā ziņā jāpanāk pavēles izpildīšana, turklāt jārīkojas ļoti saprātīgi, izmantojot suņa patiesās dotības, nevis iedomāto gudrību un spriešanas spēju, ko mēs savā cilvēka prātā sunim lāgiem piedēvējam.

Iemācīsimies savu suni saprast pēc tām pazīmēm, ar kurām viņš izpauž savas sajūtas, un drīz vien konstatēsim, ka nemaz nav nepieciešami vārdi, lai savu draugu saprastu. Labpatiku, prieku, draudzīgu attieksmi suns pauž, luncinot asti; to pašu asti var uzsliet arī par kaujas karogu vai brīdinājumu zīmi vai iežmiegt kājstarpē aiz bailēm. Arī suņa acis nepārprotami atspoguļo laipnību vai dusmas. Un ausis... it īpaši, ja tās stāvas, uzmanīgam vērotājam pateikt ļoti daudz par suņa noskaņojumu. Pat kustības rāda, vai suns jūsu aicinājumam seko priecīgi vai negribīgi. Ja suns lien saimniekam klāt uz vēdera, skaidrs, ka saimnieks mēdz viņu fiziski pārmācīt. Tādam saimniekam nav ar ko lepoties, bet jāapdomā, kādas kļūdas viņš pats pieļāvis suņa audzināšanā.

Lai vingrinātu un attīstītu suņa uztveres spējas un saprātu, jāizmanto viņa dabiskās dotības, vispirmām kārtām jābalstās uz iedzimtajiem un pieredzē iegūtajiem instinktiem, refleksiem un atmiņu. Jo bagātāka un plašāka ir kopš kucēna vecuma suņa lielajās smadzenēs uzkrātā pieredze, kas saglabājas atmiņā, jo viņa turpmākā darbība būs saprātīgāka, ātrāka, bez aiztures, citiem vārdiem sakot - jo bagātāka atmiņas banka, jo suns būs gudrāks. Tādēļ zināma nozīme ir arī tam, lai, piemēram, pastaigājoties ar kucēnu, saimnieks neietu, savās domās nogrimis, bet lai pievērstu uzmanību mazulim, runātos ar to. Sarunās, protams, nav jārisina problēmas, bet ik pa brīdim jāuzbilst kucēnam kāds laipns vārds, pie ielu pārejām jāatkārto elementārākās komandas, lai pēc vajadzības veicinātu suņa aizturi vai mudinātu to iet tālāk: "Stāvi!", "Auto!", "Blakus!" u.tml.

Mūsu suns, protams, nesaprot garus teikumus, tomēr ļoti labi atšķir daudzus vārdus, ko iegaumējis asociācijā ar priekšmetiem vai norisēm (visus komandu vārdus, bez tam "bļodiņa", "pavada", "bumbiņa", "iesim ārā" utt., tomēr galveno izpratni suns gūst no balss intonācijas. Cik reižu neesam atļāvušies pajokot, mīlīgā balsī uzbilstot: "Tu esi nejauks, nepaklausīgs suns", bet šis priecīgi kulsta asti. Un tomēr... neviens suņu psiholoģijas pētnieks mani nepārliecinās, ka pieaudzis suns nespēj uzkrāt atmiņā diezgan lielu daudzumu vārdu vienā valodā, kurus viņš izprot tieši pēc nozīmes, un to vidū ir gan lietvārdi, gan darbības, gan īpašības vārdi. Es, piemēram, esmu praktiski pārbaudījusi, ka mana bokseru šķirnes kuce Dita saprata vairāk nekā 50 vārdu.

Tātad cilvēka balss, izturēšanās, intonācija un suņa pieradināšana pie zināmām norisēm zināmā secībā attīsta sunī atmiņu un saprātu un palīdz panākt galveno, ko mēs attieksmē ar suni cenšamies sasniegt: kontaktu, pietuvošanos suņa "dvēseles dzīvei". Daudz kas mums paliks nesaprotams un nesasniedzams, taču ļoti daudz varam izzināt, ja vien nepieļaujam rupjāko kļūdu, kādu vien iespējams pieļaut: ja nepiedēvējam sunim cilvēciskās īpašības - sirdsapziņas ēdas, atriebības kāri, grēku nožēlošanu, labā un ļaunā atziņu. Cilvēka tikumība un labestība, tāpat kā cilvēka netikums un ļaunums, suņa izpratnei ir nesasniedzami. Suns neplāno, ko viņš darīs rīt vai nākamnedēļ, viņš dzīvo pašreizējam mirklim. Antropomorfizējot suni, mēs skaistu, gudru, saprātīgu dzīvnieku pārvēršam vienīgi par cilvēka karikatūru, bet tas nozīmē apkaunot un pazemot būtni, kas savā pieķērībā un uzticībā ir tieša, neviltota, dabiska un ar savām suniskajām, ne cilvēciskajām īpašībām dara mūsu dzīvi jaukāku un bagātāku.

Saikni ir iespējams atrast, jo suns ar savu pieķērību, padevību, saprātu mums palīdz. Un, ja vien cilvēks cik necik iejūtīgi pavēro, kā suns izpauž savas noskaņas, nav grūti iegaumēt, kā mūsu četrkājainais draugs izturas, kad ir priecīgs, kad gatavs rotaļai un darbam, kad ir noguris un vēlas, lai viņu liek mierā. Suns toties ar kaut kādu mums nezināmu "sesto prātu" saprot mūs, kā mēdz teikt, "nolasa mums no acīm" gan prieku, gan bēdas. Vai esat ievērojuši, ka suns nekad mūs nerosina uz rotaļām, kad esam noskumuši, bet klusu pienāk klāt, pieglaužas pie kājām vai ieliek galvu mums klēpī? Cik slims suns pacietīgi, uzticēdamies ļauj saimniekam sevi apkopt, saprazdams, ka saimnieks vēlas viņam palīdzēt... Tas, lūk, ir kontakts, kas jāpanāk, lai cilvēka un suņa draudzību varētu uzskatīt par izdevušos, lai mēs varētu ar to lepoties, varētu droši uz to paļauties.

Radinot suni pie paklausības, nav ieteicams noregulēt savas komandas uz "armijas vilni" - komandēt un rīkot suni kaprāļa vai seržanta balsī, liekot viņam saprast, ka nepaklausības gadījumā klāsies plāni. Šai vietā vajadzēs mazliet parunāt par suņa sodīšanu. Sods sunim varētu draudēt par atkārtotu nepakļaušanos pavēlēm, tātad - par nepaklausību. Cilvēks savā pārākuma apziņā iedomājas, ka viņam ir tiesības savu dzīvnieku ar sodu piespiest būt paklausīgam. Sods var būt divējāds - ar pletni vai "morāls".

Pieņemsim gadījumu , ka suns dzenas pakaļ kaķim. Saimnieks sauc suni atpakaļ, suns neklausa un bezmaz pakļūst zem automobiļa riteņiem. Kad suns atgriežas, saimnieks atbrīvojas no spēcīgā emocionālā stresa, suni neganti nopērdams. Iespējams, ka viņam jau nākamajā mirklī kļūs padarītā žēl. Vai suns pērienu sapratis? Viņš taču nedzinās pakaļ kaķim tādēļ, ka tīši gribēja izrādīt nepaklausību saimniekam, bet gan sava instinkta mudināts. Vai viņš nākamreiz atkal darīs to pašu? Varbūt. Un atkal saņems sukas? Pēc atkārtota pēriena suns varbūt tiešām "labosies". Bet kontaktā būs iecirsts robs.

"Morālā" sodīšana izpaužas tādējādi, ka saimnieks izrāda pret suni saltu vienaldzību, paņem grēcinieku pavadā, nekavējoties aizved mājās un arī tur neliekas par viņu ne zinis. Suns atsalumu, protams, izjūt, bet vai saprot? Saimnieks balstās uz pārliecību, ka suns spēj izsecināt labo attiecību pārtraukšanas cēloni. Bet to suns nudien nespēj. Manuprāt, jebkura sodīšana ir savas nevarēšanas apliecinājums.

Suns vieglāk sapratīs, ko jūs no viņa gribat, ja runāsiet mierīgi, nepārprotami izrādot, ka ar viņu runā draugs. Pavēli atkārtosiet, atkārtosiet, atkārtosiet, līdz tā tiks izpildīta.

Kontaktu jāsāk veidot agri, un to nedrīkst darīt kampaņu veidā. Tā ir nepārtraukta darbība, kas noris ik mirkli, kad esat kopā ar savu suni.

Tieši tas, ka suns ir saprātīga un cilvēkam pakļāvīga būtne, kas turklāt gaida no cilvēka sirsnības un mīlestības apliecinājumus, padara suņa apmācīšanu par tīkamu nodarbību, kam neapšaubāmi būs pozitīvi rezultāti, ja cilvēks pie tās ķersies lietpratīgi, iepazinis suņa iedzimtās un iegūtās spējas, un necentīsies apliecināt savu varu, pārspēku, savas "saimnieka tiesības".
Avots: Raksta tapšanā izmantota Helmas Lapiņas grāmata "Suns, kuru mīlam"

Līdzīgi jautājumi

Mūsu eksperti spēs atbildēt uz jebkuru Jūsu jautājumu

Kur Rīgā var apgūt agility ar suni?

Sveiki! Kur Rīgā var apgūt agility ar suni?

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Labdien!

 

Nosūtu Jums linku ar treneriem Latvijā. Domāju ka šājā saraksta atradīsiet savējo.

http://www.dogs.lv/lv/apmacibas-sports/trenneri/

 

 

 

 

 

 

Kucēns čurā mājās

Mūsu kavalierītim ir 4,5 mēneši. Vārdu "pačurā" saprot, bet tikai to nedara pastaigās, bet tiklīdz kā ienāk atpakaļ dzīvoklī. Pēc nakts uzreiz ģērbjos un ņemu pavadu, lai ietu ārā, bet mazais jau paspēj pačurāt uz grīdas. Kā iemācīt, varbūt vajag kādu zoopsihologu?

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Labdien!

Tas ir normāli :) Mēģiniet pēc iespējas ātrāk iznest viņu ārā pēc miega, ēšanas un spēlēšanas. Vediet viņu ārā pa dienu ik pēc 2-3 stundam, ja ir tāda iespēja.

zobārsts sunim

Labdien! Čivauvai pēc zobārsta un narkozes jau trešo nedeļu ir apgrūtināta elpošana. Rij skaļi siekalas un šķauda, klepo, krāc. It kā deguns arī ciet. Un paliek arvien sliktāk. It sevišķi naktīs grūti. Kas tas varētu but un ko darīt šajā situācijā?

Veterinārārsts

Atbild Veterinārārsts, Veterinārārsts

Atbilde

Labdien,

ja sunim pēc narkozes ir diskomforts , Jums jāsazinās ar veterinārārstu, kas sunim veica zobu tīrīšanu un to vajadzēja jau darīt laicīgi, negaidot trīs nedēļas. Katram dzīvniekam ir individuāla reakcija uz narkozi un arī pēc mutes dobuma sanācijas procedūras var būt komplikācijas.

Ar cieņu, 

Dino Zoo klīnika

Можно ли у вас оставлять собаку 18 лет па передержку

Можно ли у вас оставлять собаку 18 лет па передержку, на неделю. Усыпить не хочу. Порода Папильон, слепой, глухой, аппетит хороший, много пьёт, целый день в лежанке. Туалет делает на салфетке. Если можно привозить к вам на время отъезда, то какая цена в сутки?

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Добрый день!

Мы не предоставляем подобную услугу. Обратитесь в клинику с круглосуточным стационаром, либо в гостиницу для собак.

Kucēns čurā dīvānā

Labdien! Kādēļ suns pēkšņi nokārtojas dīvānā? Mums ir 6 mēnešus vecs kucēns, kuru radinam iet nokārtoties ārā - dažreiz vēl gadās ķibeles mājās, tomēr pārsvarā jau izdodas nokārtoties ārā. Nokārtoties ejam vismaz ik pa 3h, tomēr pēdējās divas reizes suns starp pastaigām ir piečurājis dīvānu. Par negadījumiem mājās nekad neesam situši, bļāvuši uz viņu utt., arī nekādas lielas pārmaiņas nav notikušas un viņa ikdiena nav mainījusies. Kāds varētu būt iemeslsšādai rīcībai un ko darīt?

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Labdien!

 

Pārbaudiet vai sunim viss kārtībā ar veselību. Diskomforts urīnceļos arī var izraisīt šādu veselību.

franču buldogs

Добрый день. Как найти специалиста-консультанта по Французским бульдогам.

Veterinārārsts

Atbild Veterinārārsts, Veterinārārsts

Atbilde

Labdien!

mūsu klīnikas speciālisti strādā arī ar franču buldogiem. Ja vēlaties pierakstīties uz konsultāciju, lūdzu zvaniet pa tālruni 67327923

Ar cieņu,

Dino Zoo klīnika

Sunim iesūkusies ērce

Pirms četriem gadiem iesūkusies ērce virs acs,laikus nepamanījām un ērce bija jau pamatīgi piesūkusies,kā suns pakasija ar kāju un ērce izkrita,unpēc tam pēc dažām dienām suns nevarēja pastaigāt,jo sāpēja ,sāpēja arī tad kad pieskartos,bijām pie vetārsta un uzrakstīja lietot 7dienas antibiotikas un nesteroido pretiekaisuma līdzekļi un izārstējās,bet pagājušā gada septembrī atkal iekoda ērce un bijām pilinājuši uz skausta advantix škīdumu,bet bija pagājis vairāk kā mēnesis,un tad savēlās spalva uz krustiem un uz astes spalvai tendence noiet šaurā strīpā,uzrakstīja antibiotikas uz nedēļu un pārgāja,tagadalspalva uz krustiem mazliet savēlusies,nopirku advantix iepilināju uz skausta(3dienas),bet negrib ka pieskaras,tad sāp un smilkst.kas tā varbūt par slimību. Sunīšam10gadiir maza auguma,šķirni nezinu. Ar cieņu Gunita.

Veterinārārsts

Atbild Veterinārārsts, Veterinārārsts

Atbilde

Labdien,

diemžēl neapskatot dzīvnieku nav iespējams pateikt, kas viņam ir par slimību.

Jums jādodas pie veterinārārsta.

Ja vēlaties pieteikties uz konsultāciju Dino Zoo klīnikā, lūdzu zvaniet pa tālruni 67305943

 

Ar cieņu,

DINO ZOO klīnika

Почему собака чешет уши.

Почему собака чешет уши.

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Если она делает это изредка, то ничего страшного. Если же каждый день, по несколько раз в день, то лучше обратится к ветеринару.

Suns klepo

Sveiki! Suns nakti guļ uz muguras un kaut kāda brīdi itka siekalas sakrējušas sāk klepot un tālāk iet gulēt uz savas muguras. Kad ir ļoti liela fiziska slodze arī ristās un pēc tam viss pāriet . Bijām pie vetārsta doma bija par klepu pirmo reizi padzeram zāles nepārgāja otro reizi mums iedeva antibiotikas tas arī dzeram uz to brīdi viss labi bija , tagad viss atsakās no jauna . Suns jūtas labi un neliecina nekas ka viņam būtu slikti , sirdi arī izklausīja viss ok Nezinu ko darīt šinī situācija ?

Veterinārārsts

Atbild Veterinārārsts, Veterinārārsts

Atbilde

Labdien!

Neizmeklējot suni ir grūti pateikt ko darīt, taču ja antibiotiku lietošanas laikā bija uzlabojums, iespējams, ka antibiotiku kurss bija par īsu. Lai atrisinātu šo situāciju, jums jādodas pie veterinārārsta. 

Ja vēlaties pieteikties uz vizīti Dino Zoo klīnikā, lūdzu zvaniet pa tālruni 67327923

 

Ar cieņu, 

Dino Zoo klīnika

Suns nepamatoti ir palicis agresīvs

Labdien, suns nepamatoti ir palicis agresīvs nevienu nelaižot tuvumā. Parasti atrodās voljērā, bet katru dienu izlaižam paskraidīt pie mājas(piesiets pie troses un ir visu to laiku uzraudzībā). Nesen bija agresīvs tikai pret mani(cilvēku kas reizi mēnesī atbrauc ciemos), bet šodien kad saimnieki nāca tuvumā voljēram sāka rūkt. Zobus neizrāda, bet rūc un skatās ar draudošu skatienu aste ir pacelta. Kad es biju ciemos un viņš bija izlaists(pirms sāka rūkt uz saimniekiem) nelaida mani tuvu, bet kārumus no manis ņēma un no attāluma atnesa bumbu un pa lēnām sāka nākt tuvāk un tuvāk man līdz ko atļāva pat paglaudīt, bet no rīta atkal bija tik pat agresīvs.

Kinologs

Atbild Kinologs, Kinologs

Atbilde

Labdien!

Kas ir mainījies suņa dzīvē? Cik bieži suns ir kontaktā ar cilvēku? Cik bieži un cik ilgi ar suni kāds darbojas? Vai sunim nav veselības problēmu? Jo bieži vien dzīvnieks, kurš cieš sāpes paliek agresīvs. Kā arī tas, ka suns visu laiku atrodas voljerā vai piesiets, var ietekmēt viņa psihi. Dzīvnieka vecums - pubertāte, briedums arī var ietekmēt uzvedību.