Atvainojos, ka iepriekš neaizpildīju precīzi ailes.
 Jautājums bija par šķirnes runča pārošanu ar bezšķirnes kaķeni. Kādas sekas pēc tam būs runcim un vai labāk viņam būs, ja tiks sterilizēts nepieredzējis?

Nav tādu pētījumu, kas apliecinātu, ka runcim tiek nodarīts kāds kaitējums, ja tas tiek pārots un pēc tam kastrēts.