labdien, es drīkstu audzināt kaķēnus-brāli un māsu?
viņi kad izaugs, nesāks pāroties savā starpā?

Dzīvnieki neatpazīst savus radiniekus, pārošanās laikā tie pārosies.