Sveiki,gribētu uzzināt par kādu labu skolu,kur var iet mācīties pēc 9.,11. vai 12. klases par veterinārārstu un iespējams pēc tam atvērt veterināro klīniku?Un kādai jābūt mazākai atzīmei ar kādu tu tiec iekšā skolā un ja var tad izmaksas pateikt?.. :)

 

Pēc pamatskolas var iet mācīties Smiltenes Valsts tehnikumā:
PROGRAMMAS VEIDS - Profesionālās vidējās izglītības programma
PROGRAMMU KOPA - Veterinārmedicīna
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA - Veterinārārsta asistents / 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA - Pamatizglītība
ĪSTENOŠANAS ILGUMS - 4 gadi
IEGUVES FORMA - Klātiene 
http://www.smiltenestehnikums.lv/images/Programmas/mpvet.pdf 

Vai pēc vidusskolas, vai pēc Smiltenes Valsts tehnikuma pabeigšanas doties uz Latvijas Lauksaimniecības Universitāti Veterinārmedicīnas fakultāti:
Studiju ilgums: 12 semestri (6 gadi)
Studiju veids: pilna laika
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija: veterinārārsts ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā 
http://www.llu.lv/?ri=856  
http://www.vmf.llu.lv/index.php?parent=73  

Par iestāšanās noteikumiem, maksām skatieties norādītajās mājas lapās.