Viktorīnas noteikumi

DINO ZOO ERUDĪCIJAS VIKTORĪNAS “VAI PAZĪSTI LOLOJUMDZĪVNIEKUS?” NOTEIKUMI

 

 1. Dino Zoo erudīcijas viktorīna “Vai pazīsti lolojumdzīvniekus?” ir viktorīna (turpmāk tekstā Viktorīna), kuru organizē SIA „Zoo Centrs”, reģistrācijas nr.: 40003622166, juridiskā adrese: Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1004 (turpmāk tekstā - Viktorīnas organizētājs).
 2. Viktorīnas norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Viktorīnas organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Viktorīnas dalībniekiem.
 3. Viktorīnas norises sākuma datums ir 2024. gada 15. aprīlis. Viktorīnas norises beigu datums ir 2024. gada 28. aprīlis. Dalības pieteikšana Viktorīnā: no 2024. gada 15. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2024. gada 28. aprīļa plkst. 23:59.
 • Lai piedalītos Viktorīnā, Viktorīnas dalībniekam jāreģistrējas interneta vietnē www.dinozoopasaule.lv/viktorina
 • Aizpildot reģistrēšanās formu interneta vietnē www.dinozoopasaule.lv/viktorina, tajā jānorāda vārds, uzvārds, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasts.
 • Obligāti aizpildāmie lauki, lai piedalītos Viktorīnā – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts.
 1. Viktorīnas norises gaita:
 • Viktorīnā ir 25 jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem, no kuriem jāizvēlas viena pareizā atbilde.
 • Kopējais atbilžu sniegšanas laiks ir 30 minūtes.
 • Laika atskaite sāksies pie pirmā jautājuma, un to nav iespējams ne apturēt, ne pauzēt. Svarīgi atbildēt pareizi un ātri, jo rezultātu reitingu veido gan pareizo atbilžu skaits, gan to iesniegšanas laiks.
 1. Lai piedalītos Viktorīnā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu, reģistrācija Viktorīnā ir bez maksas.
 • Viktorīnas organizētājs neuzņemas atbildību par problēmām (piemēram, tehniskām vai citām), kuras var rasties, reģistrējoties Viktorīnai.
 1. Viktorīnā ikviens dalībnieks drīkst piedalīties neierobežoti daudz reižu, taču dāvanu karšu izlozē piedalīsies tikai rezultāti ar pirmo unikāli reģistrēto tālruņa numuru.
 2. Viktorīnā nedrīkst piedalīties SIA “Zoo Centrs” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādītā uzņēmuma darbinieks vai ģimenes loceklis ir piedalījies Viktorīnā, viņam balva netiek izsniegta.
 3. Viktorīnas norises laikā Viktorīnas organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi:
 • vārds, uzvārds - šie dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Viktorīnas uzvarētājus.
 • tālruņa numurs - lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Viktorīnas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Viktorīnas balvu laimētājus un pārbaudītu precīzu dalību Viktorīnā, informētu par laimestu.
 • e-pasts - lai Viktorīnas dalībniekam pēc Viktorīnas aizpildīšanas nosūtītu dalības Viktorīnā apstiprinājumu, informāciju par iegūto rezultātu, pareizajām/nepareizajām atbildēm, garantēto Viktorīnas balvu -  20% atlaides kodu pirkumam interneta veikalā www.dinozoo.lv un citu ar Viktorīnu saistītu noderīgu informāciju, tostarp par Viktorīnas uzvarētājiem, balvām un to saņemšanas iespējām.
 1. Personas dati tiek apstrādāti tikai Viktorīnas ietvaros. Viktorīnas dalībnieku dati pēc Viktorīnas beigām tiks dzēsti 14 dienu laikā, izņemot e-pastu, kurš tiks apstrādāts saskaņā ar šo Noteikumu 14. punktu. Viktorīnas uzvarētāju dati pēc Viktorīnas beigām tiks dzēsti pēc balvas saņemšanas, izņemot e-pastu, kurš tiks apstrādāts saskaņā ar šo Noteikumu 14. punktu.
 2. Viktorīnas dalībnieki piekrīt, ka Viktorīnas organizētājs apstrādās viņu Viktorīnas reģistrācijas formā norādītos datus, lai organizētu šo Viktorīnu un noteiktu uzvarētājus.
 3. Viktorīnas balvu fonds:
 • 10 (desmit) gab. veikala Dino Zoo dāvanu kartes, katra 50 (piecdesmit) Eur vērtībā, kuras tiks izlozētas starp 100 (viens simts) augstāko rezultātu ieguvušajiem Viktorīnas dalībniekiem.
 • 20% atlaides kods pirkumam interneta veikalā www.dinozoo.lv , kurš, neatkarīgi no iegūtā rezultāta, tiks nosūtīts katram Viktorīnas dalībniekam uz Viktorīnas reģistrācijas formā norādīto e-pastu.
 1. Dāvanu karšu izloze tiks veikta starp 100 (viens simts) augstāko rezultātu ieguvējiem. 10 (desmit) Viktorīnas uzvarētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izmantojot nejauša skaitļa izvēles datorprogrammu.
 2. 20% atlaides kodu var piemērot vienam pirkumam interneta veikalā www.dinozoo.lv, un tas ir derīgs no tā saņemšanas brīža līdz 31.05.2024. Atlaides nesummējas.
 3. Ar iepriekšēju dalībnieku piekrišanu sniegtie dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos. Viktorīnas dalībnieki var viegli atcelt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Atrakstīties" viņiem nosūtītajā e-pastā. Piekrītot saņemt jaunumus un piedāvājumus no Dino Zoo, datu apstrāde tiek veikta līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana. Vairāk par mūsu datu apstrādes noteikumiem iespējams uzzināt mūsu Privātuma politikā.
 4. Viktorīnā drīkst piedalīties ikviens. Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, apliecina, ka ir saņēmušas vecāku vai likumisko aizbildņu piekrišanu viņu dalībai Viktorīnā un ka, reģistrējoties Viktorīnai, vecāki vai likumiskie aizbildņi ir izlasījuši un sapratuši šos noteikumus.
 5. Krāpšanas gadījumā Viktorīnas organizētājs patur tiesības svītrot jebkuru Viktorīnas dalībnieku no Viktorīnas dalībnieku saraksta bez iepriekšēja brīdinājuma.
 6. Viktorīnas organizētājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Viktorīnas noteikumus un paziņot par to interneta vietnē www.dinozoopasaule.lv
 7. Viktorīnas rezultāti un uzvarētāji tiks publicēti interneta vietnē www.dinozoopasaule.lv 2024. gada 3.maijā.  Šajā interneta vietnē tiks publicēts uzvarētāja vārds un daļa no tālruņa numura.
 8. Viktorīnas uzvarētāji par laimestu un dāvanu kartes saņemšanu tiks informēti līdz 2024. gada 10.maijam, nosūtot tiem e-pastu un īsziņu (sms) uz kontaktinformāciju, kas norādīta reģistrējoties Viktorīnai.
 9. Ja 5 (piecu) dienu laikā Viktorīnas organizētājam neizdodas sazināties ar dāvanu kartes laimētāju, viņa vietā tiek izlozēts cits uzvarētājs starp 100 (viens simts) augstāko rezultātu ieguvušajiem un vēl nelaimējušajiem Viktorīnas dalībniekiem.
 10. Balvu varēs saņemt mēneša laikā kopš uzvarētāju publicēšanas brīža. Ar uzvarētājiem saņemšanas vieta tiks saskaņota individuāli, e-pastā vai pa tālruni. Ja balvu ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas mēneša laikā kopš uzvarētāju publicēšanas brīža, balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Viktorīnas organizētāja (SIA “Zoo Centrs”) īpašumā. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas.
 11. Ierodoties saņemt laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un īsziņa par laimestu. Ja Viktorīnas uzvarētājs nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un īsziņu par laimestu, vai šajā dokumentā redzamā informācija nesakrīt ar Viktorīnas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta. Lai saņemtu balvu, uzvarētājam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja uzvarētājs ir jaunāks par 18 gadiem, balva jāierodas saņemt kopā ar kādu no uzvarētāja likumiskajiem aizbildņiem.
 12. Saņemot laimētās balvas, Viktorīnas laimētāji un Viktorīnas organizētājs paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Viktorīnas organizētāja ar pretenziju par balvu.
 13. Viktorīnas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 14. Viktorīnas dalībnieku iegūtās balvas netiek mainītas pret citām balvām, un balvu vērtība skaidrā naudā netiek kompensēta.
 15. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 16. Viktorīnas organizētājs nevar tikt uzskatīts par vainīgu, ja Viktorīnas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Viktorīnas noteikumiem.
 17. Viktorīnas organizētājs nenes atbildību par Viktorīnas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Viktorīnas noteikumi vai Viktorīnas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Viktorīnas laimētājiem nav izdevies sazināties no Viktorīnas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 18. Visas pretenzijas par Viktorīnas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Viktorīnas organizētājam – SIA “Zoo Centrs”, (Vienības gatve 109, Rīga, Latvija, LV-1004) vai elektroniski uz e-pastu marketings@dinozoo.lv līdz 2024. gada 13. maijam ar norādi “Dino Zoo erudīcijas viktorīna”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 19. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2024. gada 13. maija, netiek izskatītas un nerada juridiskas sekas.
 20. Viktorīnas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Viktorīnas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 21. Viktorīnas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Viktorīnas nosaukumu.
 22. Viktorīnas organizētāja un Viktorīnas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Viktorīnas noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
 23. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Viktorīnu ir tikai informatīvs raksturs. Viktorīnas organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Viktorīnas noteikumos, lai nodrošinātu Viktorīnas drošu un godīgu norisi. Viktorīnas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.