Labdien!
Man ir radusies táda situácija ka man bija papagailu párítis kuri bija labi saradusi viens ar otru,bet tagad pirms dazám dienám papagailu meitenite nomira un puika tagad to párdzívo jo mégina vinu sasaukt un vairs neéd baríbu.Ká man tagad labák ríkoties pirkt vél vienu jaunu vai tomér né?Un vai vins jauno pienems ká draugu? Paldies!

 

Jautājums:
Labdien!
Man ir radusies táda situácija ka man bija papagailu párítis kuri bija labi saradusi viens ar otru,bet tagad pirms dazám dienám papagailu meitenite nomira un puika tagad to párdzívo jo mégina vinu sasaukt un vairs neéd baríbu.Ká man tagad labák ríkoties pirkt vél vienu jaunu vai tomér né?Un vai vins jauno pienems ká draugu? Paldies!

 
Atbilde:
 lai noteiktu putna nāves cēloni, tad ir jāveic sekcija! Iespējams galvas trauma, hematoma un putns nomira! Ja nav redzamu slimības pazīmju otram putnam - miegainums, trīce, caureja, ateikšanās no barības, spalvas/ādas kopsakara traucējumi, tad nav iesmesla vest pie vet. ārsta. Drošībās pēc vet. ārstam varat atrādīt.