Labvakar, sakiet lūdzu vai seskus var sapārot,ja meitenītei nav tecīte? un vai mazie būs?

paldies
Atbild Seskumilis.lv
Sesku meitene var palikt grūsna tikai pārojoties meklēšanās laikā. MK noteikumi Nr.266 punkts 33.1 3. nosaka, ka ar mājas sesku vaislas darbu var nodarboties persona, kas " ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā un saņēmis apmācību apliecinošu dokumentu vai tam ir atbilstoša izglītība veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas jomā."

Jautājums:
Labvakar, sakiet lūdzu vai seskus var sapārot,ja meitenītei nav tecīte? un vai mazie būs?

paldies
Atbild Seskumilis.lv
Sesku meitene var palikt grūsna tikai pārojoties meklēšanās laikā. MK noteikumi Nr.266 punkts 33.1 3. nosaka, ka ar mājas sesku vaislas darbu var nodarboties persona, kas " ir apmācīts mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā un saņēmis apmācību apliecinošu dokumentu vai tam ir atbilstoša izglītība veterinārmedicīnas, bioloģijas vai kinoloģijas jomā."