Man ir džungārijas kāmis un viņš grauž būrim restes kāpēc? Vai džungārijas kāmjiem ir jagriež nadziņi?

Jautājums:
Man ir džungārijas kāmis un viņš grauž būrim restes kāpēc? Vai džungārijas kāmjiem ir jagriež nadziņi?

Atbilde:
 
restes grauž no garlaicības. Lieciet koku zariņus ko grauzt, aprīkojiet ar siena tuneļiem, dabīgiem graužamajiem. Nadziņi ir jāgriež, ja tie ir par garu.