Man vecāki šodien nopirka degu un vai viņiem var dot augus . Kāpēc viņas nekustas? Vai tāpēc ka viņas ir uztraukušās? 

Jautājums:
Man vecāki šodien nopirka degu un vai viņiem var dot augus . Kāpēc viņas nekustas? Vai tāpēc ka viņas ir uztraukušās? 

Atbilde:
pirmo nedēļu jādod ir tikai pamatbarība un siens, degu ir satraukušās, jo jauna vide, jauna mājvieta. Pirmās nedēļas tās var būt satrauktas un nemierīgas. Dodiet laiku adaptācijai.